Emrat e avokatëve nga Kosova që do të mbrojnë të akuzuarit e Gjykatës Speciale (Lista)

Dhomat e Specializuara të Kosovës publikuan sot Listat e Mbrojtësve për përfaqësimin e të dyshuarve, të akuzuarve dhe viktimave, ose të cilitdo personi tjetër që gëzon të drejtën e përfaqësimit juridik, në përputhje me Ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Direktivën për Mbrojtësit.Kjo listë përmban emrat e 40 juristëve që janë pranuar si mbrojtës dhe tashmë mund të përfaqësojnë të dyshuarit, të akuzuarit dhe një grup viktimash apo këdo që gëzon të drejtën e përfaqësimit juridik në procedurat para Dhomave të Specializuara.Në mesin e këtyre avokatëve, disa prej tyre me nënshtetësi kosovare si : Arianit Koci, Tahir Rrecaj, Betim Shala, Bashkim Mehana, Kadri Osaj, Teki Bukoshi, Nexhat Beqiri, Behbi Beqiri, Ali Beka, Pjeter Pergjoka.